Over Reuzepas In de kijker Ouders Kalender Nieuwsbrief Contact
 
 

Reuzepas
Heerestraat 140
2360 Oud-Turnhout
tel : 014 41 00 24
fax : 014 43 53 94
school@reuzepas.be
Onze laatste nieuwsbrief
Beste ouder(s)

Tijdig aanwezig zijn op school... we hadden het er al over op de ouderinfoavonden in het begin van het schooljaar. Af en toe willen we opnieuw in de kijker zetten dat kleuters en kinderen van de lagere school op tijd aanwezig moeten zijn, zowel ’s morgens als in de namiddag. Het is niet fijn dat kinderen te laat komen. Ze missen dan het onthaalmoment of verstoren het goede verloop van de klasactiviteiten. Zelfs de eerste vijf minuten van een schooldag zijn belangrijk. Het onthaal van de kinderen, het overlopen van de dagplanning, de start van het ochtendritueel, een moment van feedback over huistaken en lessen,... Het zou u verbazen, wat er bij de opstart van activiteiten en lessen allemaal gezegd en gepland wordt.

Voor een kind kan het een heel verschil maken of het net vóór of na het belsignaal op school aankomt. Dat is niet enkel zo voor leerlingen van de lagere school, maar ook voor de kleuters. Bovendien vinden kinderen het zelf ook fijner om samen met de hele klas van start te gaan.
Fijn dat u er mee werk van maakt!


De textielinzamelactie van de ouderraad was opnieuw een groot succes! Voor de herfstvakantie verzamelden we 2335 kg, vorig weekend nog eens 1500 kg. Voor dit mooie resultaat krijgt de school 1150,50 euro. Dat geld gebruiken we voor de herinrichting van onze speelplaats. Die werken vinden in januari plaats. Een dankjewel aan iedereen die meedeed. We herhalen deze actie rond de paasvakantie.


In het kader van schoolloopbaanbegeleiding en studiekeuze, namen onze zesdeklassers dinsdag deel aan een wetenschaps- en technologiedag. In samenwerking met scholen van het secundair onderwijs, maakten de kinderen kennis met materialen en technieken die we in het basisonderwijs niet kunnen aanbieden. Een boeiend gebeuren!


Levenslang leren… in een snel veranderende maatschappij is het belangrijk om bij te blijven. Ook leerkrachten staan geregeld voor nieuwe uitdagingen, aangepaste leerplannen, gewijzigde leerinhouden, vernieuwde technologieën, moderne werkvormen… Het is dan goed om bij te scholen. Vandaar dat er geregeld een leerkacht op navorming gaat. We zorgen dan dat een stagiair, interimaris of collega de klas een (halve) dag overneemt.

Een greep uit de vele vormingsmomenten van de afgelopen maanden: Zin in leren, zin in leven: kennismaking met het nieuwe leerplan; het belang van informatieve boeken in de boekenhoek; vorming omtrent de dode hoek; de grote peuterdag; binnenklasdifferentiatie op maat; het begeleiden van leesmoeilijkheden…


We zien dat vele kinderen met fluohesjes naar school komen! Dat is fijn én veilig! Maar het kan nog beter. Onze zichtbaarheidsactie loopt nog enkele maanden! Zorg dat ook je fietsverlichting in orde is als je in het duister naar school rijdt!

Een aangenaam weekend gewenst.
Namens het Reuzepasteam
meester Bert


Agenda
Volgende week zijn er geen grote activiteiten gepland.