Over Reuzepas In de kijker Ouders Kalender Nieuwsbrief Contact
 
 

Reuzepas
Heerestraat 140
2360 Oud-Turnhout
tel : 014 41 00 24
fax : 014 43 53 94
school@reuzepas.be
Inschrijven
Onze school werkt met de wettelijke voorrangsperiodes omwille van een capaciteitsprobleem in enkele leerjaren.

Schooljaar 2019-2020
Voor geboortejaar 2017 en voor meerdere andere klassen en leerjaren is de maximumcapaciteit bereikt. Om te weten of er plaats is, neemt u best contact op met de school.

Schooljaar 2020-2021
Vanaf dit jaar werken we met een digitaal aanmeldsysteem.

Broers en zussen van kinderen die reeds op school zitten en kinderen van personeel kunnen worden ingeschreven van maandag 3 tot vrijdag 21 februari 2020 tijdens de schooluren. Gelieve daarvoor een afspraak te maken met de directie.

Andere (nieuwe) kinderen kunnen via het digitale systeem aangemeld worden van 2 maart tot 31 maart 2020. Uitgebreide info over het aanmelden vindt u op http://www.kiesjouwschool.be.
Voor ouders van kinderen die onze school nog niet kennen, organiseren we een opendeurdag op vrijdag 14 februari 2020. Zo maak je kennis met onze werking.

Er zijn die dag 3 kijkmomenten:
* van 9 tot 10 u.
* van 10.30 u. tot 11.30 u.
* van 13.30 u. tot 14.30 u.
U bent vrij om te kiezen wanneer u langs komt!

Let op: alle kinderen van geboortejaar 2018 komen in aanmerking voor deze inschrijvingsperiodes, ook de kinderen die op het eind van het jaar geboren zijn en pas in september 2021 instappen.

Instapmomenten
Kleuters kunnen naar school op de eerstvolgende instapdatum nadat ze 2,5 jaar worden. U kunt de instapdatum van uw kleuter berekenen op de website van het ministerie van onderwijs en vorming. Tijdens het schooljaar zijn er meerdere instapmomenten voorzien:

Schooljaar 2019-2020
  na de zomervakantie: maandag 2 september 2019
  na de herfstvakantie: maandag 4 november 2019
  na de kerstvakantie: maandag 6 januari 2020
  extra instapdag: dinsdag 3 februari 2020
  na de krokusvakantie: maandag 2 maart 2020
  na de paasvakantie: maandag 20 april 2020
  na Hemelvaart: maandag 25 mei 2020
Let op: voor geboortejaar 2017 is de maximumcapaciteit bereikt. Er worden geen kinderen van dit geboortejaar meer ingeschreven.


Onthaalmomenten
Voor elk instapmoment houden we een onthaalmoment voor instappende kleuters en hun ouders. We vertellen kort over onze school, we nemen een kijkje in de kleuterklasjes en we nemen tijd voor het instapklasje waar uw kleuter een tijdje kan spelen. Deze onthaalmomenten zijn telkens van 10.45 u.tot 11.45 u.op:

Schooljaar 2019-2020
  woensdag 17 oktober 2018
  woensdag 19 december 2018
  woensdag 23 januari 2019
  woensdag 27 februari 2019
  woensdag 3 april 2019
  woensdag 22 mei 2019
  woensdag 19 juni 2019 (voor instappers september 2019)

Schooljaar 2020-2021
  De onthaalmomenten voor dat schooljaar worden in september 2019 bekend gemaakt.