Over Reuzepas In de kijker Ouders Kalender Nieuwsbrief Contact
 
 

Reuzepas
Heerestraat 140
2360 Oud-Turnhout
tel : 014 41 00 24
fax : 014 43 53 94
school@reuzepas.be
Inschrijven
Onze school werkt met de wettelijke voorrangsperiodes omwille van een capaciteitsprobleem in enkele leerjaren.

Schooljaar 2019-2020
Kinderen van dezelfde leefentiteit (broers en zussen) en de kinderen van personeel kunnen zich inschrijven vanaf maandag 11 maart 2019. Vanaf maandag 25 maart 2019 stellen wij de inschrijving open voor alle andere kinderen.

Let op: alle kinderen van geboortejaar 2017 komen in aanmerking voor deze inschrijvingsperiodes, ook de kinderen die op het eind van het jaar geboren zijn en pas in september 2020 instappen.

We vinden het fijn dat u vooraf een afspraak maakt. Zo kunnen we voldoende tijd maken voor een kennismakingsgesprek, een rondleiding en het invullen van het papierwerk. Een afspraak maken kan via e-mail of telefoon.

Bij de inschrijving heeft de school het rijksregisternummer van uw kind nodig. Breng daarom de identiteitskaart of het paspoort van uw kind mee. Bij de kennismaking luisteren we graag naar wat ouders wensen en vertellen we ook wat we als school belangrijk vinden. Als we elkaar daarin kunnen vinden, willen we elk kind graag inschrijven.

Instapmomenten
Kleuters kunnen naar school op de eerstvolgende instapdatum nadat ze 2,5 jaar worden. U kunt de instapdatum van uw kleuter berekenen op de website van het ministerie van onderwijs en vorming. Tijdens het schooljaar zijn er meerdere instapmomenten voorzien:

Schooljaar 2018-2019
  na de zomervakantie: maandag 3 september 2018
  na de herfstvakantie: maandag 5 november 2018
  na de kerstvakantie: maandag 7 januari 2019
  extra instapdag: maandag 4 februari 2019
  na de krokusvakantie: maandag 11 maart 2019
  na de paasvakantie: dinsdag 23 april 2019
  na Hemelvaart: maandag 3 juni 2019
Let op: voor geboortejaar 2016 is de maximumcapaciteit bereikt. Er worden geen kinderen van dit geboortejaar meer ingeschreven.

Schooljaar 2019-2020
  na de zomervakantie: maandag 2 september 2019
  na de herfstvakantie: maandag 4 november 2019
  na de kerstvakantie: maandag 6 januari 2020
  extra instapdag: dinsdag 3 februari 2020
  na de krokusvakantie: maandag 2 maart 2020
  na de paasvakantie: maandag 20 april 2020
  na Hemelvaart: maandag 25 mei 2020

Onthaalmomenten
Voor elk instapmoment houden we een onthaalmoment voor instappende kleuters en hun ouders. We vertellen kort over onze school, we nemen een kijkje in de kleuterklasjes en we nemen tijd voor het instapklasje waar uw kleuter een tijdje kan spelen. Deze onthaalmomenten zijn telkens van 10.45 u.tot 11.45 u.op:

Schooljaar 2018-2019
  woensdag 17 oktober 2018
  woensdag 19 december 2018
  woensdag 23 januari 2019
  woensdag 27 februari 2019
  woensdag 3 april 2019
  woensdag 22 mei 2019
  woensdag 19 juni 2019 (voor instappers september 2019)

Schooljaar 2019-2020
  De onthaalmomenten voor dat schooljaar worden in september 2019 bekend gemaakt.