Over Reuzepas In de kijker Ouders Kalender Nieuwsbrief Contact
 
 

Reuzepas
Heerestraat 140
2360 Oud-Turnhout
tel : 014 41 00 24
fax : 014 43 53 94
school@reuzepas.be
Inschrijven
Onze school werkt met voorrangsperiodes omwille van een capaciteitsprobleem in enkele leerjaren.

Schooljaar 2018-2019
Kinderen van dezelfde leefentiteit (broers en zussen) en de kinderen van personeel kunnen zich inschrijven vanaf maandag 5 maart 2018. Vanaf maandag 19 maart 2018 stellen wij de inschrijving open voor alle andere kinderen voor het schooljaar 2018-2019.

Bij de inschrijving heeft de school het ‘rijksregisternummer’ van uw kind nodig. Breng daarom de identiteitskaart of paspoort van uw kind mee naar de inschrijving. Bij een inschrijving luisteren we naar wat ouders wensen en vertellen we wat we als school belangrijk vinden. Als ouders zich daarin kunnen vinden, willen we elk kind graag inschrijven.

Instapmomenten
Kleuters kunnen naar school vanaf de dag dat ze 2,5 jaar worden. U kunt de instapdatum van uw kleuter berekenen op de website van het ministerie van onderwijs en vorming. Tijdens het schooljaar zijn er meerdere instapmomenten voorzien:

Schooljaar 2018-2019
  na de zomervakantie: maandag 3 september 2018
  na de herfstvakantie: maandag 5 november 2018
  na de kerstvakantie: maandag 7 januari 2019
  extra instapdag: maandag 4 februari 2019
  na de krokusvakantie: maandag 11 maart 2019
  na de paasvakantie: dinsdag 23 april 2019
  na Hemelvaart: maandag 3 juni 2019
Let op: voor geboortejaar 2016 is de maximumcapaciteit bereikt. Er worden geen kinderen van dit geboortejaar meer ingeschreven.

Onthaalmomenten
Voor elk instapmoment houden we een onthaalmoment voor instappende kleuters en hun ouders. We vertellen kort over onze school, we nemen een kijkje in de kleuterklasjes en we nemen tijd voor het instapklasje waar uw kleuter een tijdje kan spelen. Deze onthaalmomenten zijn telkens van 10.45 u.tot 11.45 u.op:

Schooljaar 2018-2019
  woensdag 17 oktober 2018
  woensdag 19 december 2018
  woensdag 23 januari 2019
  woensdag 27 februari 2019
  woensdag 3 april 2019
  woensdag 22 mei 2019
  woensdag 19 juni 2019 (voor instappers september 2019)