Over Reuzepas In de kijker Ouders Kalender Nieuwsbrief Contact
 
 

Reuzepas
Heerestraat 140
2360 Oud-Turnhout
tel : 014 41 00 24
fax : 014 43 53 94
school@reuzepas.be
Inschrijven
Onze school werkt met voorrangsperiodes omwille van een capaciteitsprobleem in enkele leerjaren.

Schooljaar 2017-2018
Kinderen van dezelfde leefentiteit (broers en zussen) en de kinderen van personeel kunnen zich inschrijven vanaf maandag 6 maart 2017. Vanaf maandag 20 maart 2017 stellen wij de inschrijving open voor alle andere kinderen voor het schooljaar 2017-2018.

Tot 30 juni 2017 kunnen ouders hun kinderen laten inschrijven op elke gewone schooldag. Toch is het best om vooraf een afspraak te maken met de directie. Dan hebben we rustig de tijd. We voorzien ook extra inschrijvingsmomenten tijdens zomervakantie:
- maandag 1 t/m donderdag 6 juli (10 tot 12 uur)
- woensdag 23 t/m donderdag 31 augustus (10 tot 12 uur)
Graag hebben we dat u ook dan en afpraak maakt.

Schooljaar 2018-2019
Kinderen van dezelfde leefentiteit (broers en zussen) en de kinderen van personeel kunnen zich inschrijven vanaf maandag 5 maart 2018. Vanaf maandag 19 maart 2018 stellen wij de inschrijving open voor alle andere kinderen voor het schooljaar 2018-2019.

Bij de inschrijving heeft de school het ‘rijksregisternummer’ van uw kind nodig. Breng daarom de identiteitskaart of paspoort van uw kind mee naar de inschrijving. Bij een inschrijving luisteren we naar wat ouders wensen en vertellen we wat we als school belangrijk vinden. Als ouders zich daarin kunnen vinden, willen we elk kind graag inschrijven.

Instapmomenten
Kleuters kunnen naar school vanaf de dag dat ze 2,5 jaar worden. U kunt de instapdatum van uw kleuter berekenen op de website van het ministerie van onderwijs en vorming. Tijdens het schooljaar zijn er meerdere instapmomenten voorzien:

Schooljaar 2016-2017
  na de zomervakantie: vrijdag 1 september 2017
  na de herfstvakantie: maandag 6 november 2017
  na de kerstvakantie: maandag 8 januari 2018
  extra instapdag: donderdag 1 februari 2018
  na de krokusvakantie: maandag 19 februari 2018
  na de paasvakantie: maandag 16 april 2018
  na Hemelvaart: maandag 14 mei 2018

Onthaalmomenten
Voor elk instapmoment houden we een onthaalmoment voor instappende kleuters en hun ouders. We vertellen kort over onze school, we nemen een kijkje in de kleuterklasjes en we nemen tijd voor het instapklasje waar uw kleuter een tijdje kan spelen. Deze onthaalmomenten zijn telkens van 10.45 u.tot 11.45 u.op:

Schooljaar 2017-2018
  woensdag 25 oktober 2017
  woensdag 20 december 2017
  vrijdag 26 januari 2018 (voor instap 1 februari en na krokus)
  woensdag 28 maart 2018
  vrijdag 4 mei 2018
  woensdag 20 juni 2018